Dostavba autocentra IMPA

Dostavba autocentra IMPA

Popis stavby: Predmetná stavba rieši dostavbu autocentra IMPA Bratislava, a.s. na voľnej ploche. Urbanistické riešenie objektu nadväzuje už na existujúce objekty spoločnosti. Nový objekt bude nepodpivničený, samostatný v plnom rozsahu, oddilatovaný. Dvojpodlažná dostavba pozostáva zo showroomu, rozšírenia servisu a parkoviska. Na 1. nadzemnom podlaží objektu bude riešený showroom cez dve podlažia, rýchly príjem, servis, hygienické zariadenia, klampiarska dielňa, lakovňa s prípravňou a lakovacím boxom, dokončovacia miestnosť, miestnosť kompresorov, samostatný jednopodlažný objekt autoumyvárne. 2. nadzemné podlažie tvoria kancelárie, jedáleň s výdajom dovezenej stravy a sklady.

Žiadateľ o územné rozhodnutie IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 27. 11. 2013, požiadali o zmenu územného rozhodnutia dňa 11.2.2015
Územné rozhodnutie vydané 1599/2014/10 UKSP/La-13, 6. 6. 2014
6.4.2015 vydané rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia 3604/2015/10 UKSP-La-8
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 21.11.2014, návrh o SP je v rozpore s územným rozhodnutím – konanie je prerušené do právoplatnosti zmeny územného rozhodnutia
Stavebné povolenie vydané 29.6.2015 vydané SP
12800/1503/2014,15/10
UKSP/La 59

žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 29.5.2017

Kolaudačné rozhodnutie 17.2.2017 vydané kolaudačné rozhodnutie na stavebný
objekt SO 02 Autoumyváreň
2093/2017/10 UKSP-La20

10,11.2017 kolaudačné rozhodnutie
9786/2017/10 UKSP/La-125
na stavebný objekt SO 01 Hlavný objekt vrátane súvisiacich stavebných objektov

web od 2day