Rekonštrukcia technológie bazéna ZŠ Turnianska

Názov B.P.A. spol. s.r.o.
IČO 31359183
Adresa Rádiová 49, 821 04 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 8027/2017/03-KP
Predmet Rekonštrukcia technológie bazéna ZŠ Turnianska
Celková suma 39 386,40€
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 20.10.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day