Správa registratúry organizácie

Názov TRIMEL s.r.o.
IČO 31319068
Adresa Jána Smreka 22, 841 07 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 11488/2017/03-KP
Predmet Správa registratúry organizácie
Celková suma 14 400,00 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na dodanie tovaru
Predloženia ponuky 28.11.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day