Vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek na psie exkrementy a údržba košov na psie exkrementy

Názov A.I.I. Technické služby s.r.o.
IČO 45917833
Adresa Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 2955/2018/RVO
Predmet Vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek na psie exkrementy a údržba košov na psie exkrementy
Celková suma 60 000 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 17.1.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day