Digitálna knižnica pre handicapovaných ľudí

Miestna knižnica Petržalka v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sprístupnili digitálnu knižnicu a digitálnu fonotéku pre všetkých, ktorí majú problém s čítaním kníh, časopisov či inej literatúry.
Pre používateľov, ktorí majú problémy s čítaním bežným materiálov z dôvodu zrakového postihnutia, telesných obmedzení, organických disfunkcií alebo iných obmedzení, zabezpečuje Miestna knižnica Petržalka pomoc pri registrácii a pomoc pri používaní a sťahovaní audiodokumentov z digitálneho archívu knižnice pre nevidiacich v Levoči.

Používateľom služby môže byť jednotlivec alebo právnická osoba (škôlka, škola, stredná škola, stacionár, domov sociálnych služieb alebo iná právnická osoba), ktorá má vo svojom zameraní prácu s handicapovanými ľuďmi po predložení potrebných dokladov a potvrdení. Registrovaným používateľom je v súčasnosti prístupných vyše 6 200 audiokníhy a audiočasopisov vo formáte MP3 a vyše 2 200 gramofónových platní. Pre registrovaných používateľov so zrakovým postihnutím je navyše prístupný aj portál RTVS Dokorán, kde sa nachádza archív filmov, ktoré majú špeciálnu zvukovú stopu pre zrakovo postihnutých divákov.

Špeciálna služba a pomoc pri jej využívaní je pre záujemcov dostupná na troch pobočkách petržalskej knižnice – Vavilovova 24, Prokofievova 5 a Turnianska 10. Na týchto pobočkách sú pripravené počítače s potrebným softvérovým aj technickým vybavením, ktoré umožnia prihlásenie a používanie digitálnej knižnice SKN – počúvanie kníh a časopisov, počúvanie hudby, sťahovanie kníh. Každý audiosúbor má v sebe zakódovanú nezmazateľnú pečiatku s menom používateľa a dátumom stiahnutia, čím je súbor chránený proti jeho voľnému šíreniu.

Bližšie informácie získajú záujemcovia na menovaných pobočkách a na webovej stránke petržalskej knižnice v záložke Audiofond Levoča.

web od 2day