Lokálne opravy parkovacích plôch

Názov littlefinger, s.r.o.
IČO 44 768 575
Adresa Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 3170/2018/RVO
Predmet Lokálne opravy parkovacích plôch
Celková suma 179 842,08 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 29.01.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day