Návrh na územné rozhodnutie – Bratislava-Južné mesto – odstránenie navážkového valu – 2. etapa

Návrh na vydanie územného rozhodnutia sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému bolo dňa 23. 10. 2006 vydané záverečné stanovisko podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pod č. 4242/04-1.6/ml. Uvedený vydaný dokument je uverejnený na webovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/petrzalka-juh-juzna-rozvojova-os.

web od 2day