Čistenie odlučovačov ropných látok v správe MČ Bratislava – Petržalka

Názov SEZAKO Trnava, s.r.o.
IČO 36 263 800
Adresa Orešanská 11, 917 01 Trnava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 3173/2018/RVO
Predmet Čistenie odlučovačov ropných látok v správe MČ Bratislava – Petržalka
Celková suma 59 880,00 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na poskytnutie služby
Predloženia ponuky 09.02.2017
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day