PDN 123 Bratislava-Petržalka Daliborovo námestie, BA

PDN 123 Bratislava-Petržalka Daliborovo námestie, BA

Popis stavby: Polyfunkčný objekt má nepravidelný pôdorysný tvar, hlavné vstupy sú riešené z Petržalského korza. Je delený na dve sekcie. 1.np je určené prevažne pre prevádzky občianskej vybavenosti, technické zázemie, spoločné priestory a pivničné kopky. 2.np až 5.np tvoria byty, pričoma 5.np je ustúpené. 1.pp sú riešené hromadné garáže o počte 98 parkovacích miest, na teréne je navrhnutých 5 miest.

Žiadateľ o územné rozhodnutie ABZ finance s.r.o.
Daliborovo nám. 3, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 15.5.2017
Územné rozhodnutie vydané 19.3.2018 zastavené konanie
1300/2018/UKSP/3 Ku 6
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day