Kolaudačné rozhodnutie – objekty SO 12.1.2 Prípojka VN (pre TS-B1-A.II), PS 12.2.2 Trafostanica TS-B1-A.II, SO 12.3.3 NN rozvody (pre objekt A.II) stavby Južné mesto – zóna B1, Bratislava, Petržalka

web od 2day