Zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv fontány, pitných fontánok a vodovodov v Sade Janka Kráľa

Názov Peter Dinžík – UNISERVIS
IČO 11920891
Adresa Kráľovské údolie 23, 811 02 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 5222/2018/RVO
Predmet Zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv fontány, pitných fontánok a vodovodov v Sade Janka Kráľa
Celková suma 19 885,80 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 16.04.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day