Dodávka a montáž prvkov do detského ihriska v rámci areálu MŠ Vyšehradská

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 5526/2018/RVO
Predmet Dodávka a montáž prvkov do detského ihriska v rámci areálu MŠ Vyšehradská
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 25.05.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day