Rekonštrukcia strechy na prístavbe ZŠ Tupolevova

Názov Techkon, s.r.o.
IČO 36 245 267
Adresa Seredská 247/4012, 917 05 Trnava-Modranka
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 5548/2018/RVO
Predmet Rekonštrukcia strechy na prístavbe ZŠ Tupolevova
Celková suma 54 146,86
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 22.05.2018
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 21.05.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day