Dodávka a montáž prvkov do detského ihriska v rámci areálu MŠ Vyšehradská

Názov FUN TIME s.r.o.
IČO 44539622
Adresa Nobelova 18/A, 831 02 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 5526/2018/RVO
Predmet Dodávka a montáž prvkov do detského ihriska v rámci areálu MŠ Vyšehradská
Celková suma 17 549 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 18.05.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day