Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3 ZŠ Tupolevova 20

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 6078/2018/RVO
Predmet Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3 ZŠ Tupolevova 20
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 10.07.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day