Rozšírenie tried v ZŠ Pankúchova 4, Bratislava

Názov ACM Construction SK s.r.o.
IČO 31105793
Adresa Bočná 80, 821 04 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 6792/2018 /RVO
Predmet Rozšírenie tried v ZŠ Pankúchova 4, Bratislava
Celková suma 7 919,62 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 13.07.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day