Rozšírenie tried v ZŠ Turnianska 10, Bratislava

Názov tomza, s.r.o.
IČO 45441693
Adresa Starhradská 2, 851 05 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 6793/2018/RVO
Predmet Rozšírenie tried v ZŠ Turnianska 10, Bratislava
Celková suma 6 927,14 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 13.07.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day