Rozšírnie možností parkovania na Ševčenkovej ulici

Názov littleginger, s.r.o.
IČO 44768575
Adresa Pasienková 2F, 821 06 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 7738/2018/RVO
Predmet Rozšírnie možností parkovania na Ševčenkovej ulici
Celková suma 12 524,90 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 23.07.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day