Inventarizácia stromov v parku Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie

Názov SAFE TREES, s.r.o.
IČO 26935287
Adresa Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 4847/2018/RVO
Predmet Inventarizácia stromov v parku Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie
Celková suma 6 534 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 16.08.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day