Výstavba street workout ihriska na Bradáčovej ul.

Názov OCTAGO CORPORATION j.s.a.
IČO 51010003
Adresa Hlboká 3023/31, 921 01 Piešťany
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 7832/2018/RVO
Predmet Výstavba street workout ihriska na Bradáčovej ul.
Celková suma 14 325,12€
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 23.08.2018
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 22.08.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day