Nákup elektromobilu

Názov AUTO – IMPEX spol. s r.o.
IČO 17329477
Adresa Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava
Druh zákazky Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska na dodanie tovaru
Číslo obstarávania 8489/2018/RVO
Predmet Nákup elektromobilu
Celková suma 31 500,00 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Elektronický kontraktačný systém
Predloženia ponuky 17.09.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day