Revitalizácia verejného ihriska na Vilovej ulici

Názov FUN TIME s.r.o.
IČO 44539622
Adresa Nobelova 18A, 83102 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 8195/2018/RVO
Predmet Revitalizácia verejného ihriska na Vilovej ulici
Celková suma 12 552 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 03.09.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day