Vianočné osvetlenie 2018-2019

Názov OSVETLENIE, s.r.o.
IČO 31328296
Adresa Hraničná 18, 821 05 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 7816/2018/RVO
Predmet Vianočné osvetlenie 2018-2019
Celková suma 57 396,00 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 26.09.2018
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na poskytnutie služby
Predloženia ponuky 25.09.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day