Rekonštrukcia spevnených plôch v MŠ Šustekova 33

Názov Pittel + Brausewetter s.r.o.
IČO 35 943 653
Adresa Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 8634/2018/RVO
Predmet Rekonštrukcia spevnených plôch v MŠ Šustekova 33
Celková suma 51 813,05 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 5.10.2018
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 4.10.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day