Zabezpečenie zimnej údržby

Názov MODIFIN Facility s.r.o.
IČO 48004421
Adresa Domkárska 12, 821 05 Bratislava
Druh zákazky Podlimitná – EKS
Číslo obstarávania 9220/2018/RVO
Predmet Zabezpečenie zimnej údržby
Celková suma 84 000,00 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na poskytnutie služby
Predloženia ponuky 15.10.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day