Kopčianska JUH, I. stavba Technická infraštruktúra

Kopčianska JUH, I. stavba
Technická infraštruktúra

Popis stavby: Projekt rieši umiestnenie inžinierskych sietí verejného vybavenia – predĺženie jestvujúcej technickej infraštruktúry v Kopčianskej ul. v smere na štátnu hranicu.

Žiadateľ o územné rozhodnutie „Fundus Project, s.r.o.
Legionárska 10, BA“
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 17.8.2018
Územné rozhodnutie vydané 8003/2018/10-UKSP/4-Vl 33
31.10.2018
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day