Južné Mesto – Zóna C4, Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava-Petržalka SO 07 – komunikácie, parkoviská a spevnené plochy

web od 2day