Strážna služba na Petržalských Vianočných trhoch

Názov KRAKEN s.r.o.
IČO 35754117
Adresa Za Kasárňou 16, 831 05 Bratislava
Druh zákazky Zákazka podľa § 117
Číslo obstarávania 8626/2018/RVO
Predmet Strážna služba na Petržalských Vianočných trhoch
Celková suma 4 223,60 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka
Predloženia ponuky 18.10.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day