SLNEČNICE – MESTO 2, s.r.o. – kolaudačné rozhodnutie na stavby SO-02 Bytový dom A II., SO-02.1, SO-10.7.1, SO-11.2, SO-12.3.3.1 – SO-12.3.3.5, SO-12.3.7,SO-13.2, SO-14.3, SO-15.2, PS-01, ktoré sú súčasťou stavby Južné mesto – zóna B1, Bratislava, Petržalka

web od 2day