Počítače a tlačiarne

Názov CLEAN TONERY, s.r.o.
IČO 35891866
Adresa Za Hradbami 27, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Druh zákazky Zákazka podľa § 110
Číslo obstarávania 8626/2018/RVO
Predmet Počítače a tlačiarne
Celková suma 29 345 €
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Elektronický Kontraktačný Systém
Predloženia ponuky 09.11.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day