Južné Mesto – Zóna B3-B4-AB2 Bratislava

Južné Mesto – Zóna B3-B4-AB2 Bratislava

Popis stavby: Zóna B3-B4-AB2 bude pokračovaním projektu mestskej štvrti Južné Mesto. Zo severu medzi zónou B1 a objektami zóny B3-B4-AB2 je navrhnutý líniový park, ktorý vytvára prirodzene vymedzenie medzi dvoma etapami Južného mesta. Južne od líniového parku sú navrhnuté štyri výškové bodové objekty s výškovou segregáciou 14, 20 a 24 NP, súčasťou každého výškového objektu je súterén určený na parkovanie. Medzi výškovými objektmi a železnicou sú umiestnené tri bloky osem podlažných doskových domov s vnútroblokmi s oddychovými plochami, zelenou a plochami detského ihriska. Každý z troch blokov má v rámci svojich hraníc dve podzemné podlažia využívané primárne na parkovanie, technické vybavenie a skladové priestory.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Eltraco, s.r.o.
Poštová 3, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 21.11.2018
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day