Nájomný bytový dom Kubínska, BA

Nájomný bytový dom
Kubínska, BA

Popis stavby: Objekt je riešený ako nepodpivničený trojpodlažný dom. Predmetom projektu je aj riešenie areálovej komunikácie, prístupového chodníka a parkovacích stojísk pre potreby bytového domu. Vnútorné dispozičné usporiadanie 2. až 3.np je pocelej výške objektu rozvnaké a sú navrhnuté malometrážne nájomné bývanie. Na 1.np je vstup a malometrážne bytové jednotky.

Žiadateľ o územné rozhodnutie V-Tranz s.r.o.
Kubínska 2041/39, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 18.12.2018
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day