Viacnásobné spočítanie motorových vozidiel v Petržalke

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet Viacnásobné spočítanie motorových vozidiel v Petržalke
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka
Predloženia ponuky 28.01.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day