Viacnásobné spočítanie motorových vozidiel v Petržalke

Názov Elmolis j.s.a
IČO 51961300
Adresa Sásovská cesta 114277/16A
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 2362/2019/RVO
Predmet Viacnásobné spočítanie motorových vozidiel v Petržalke
Celková suma 22 740€
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 28.01.2019
Poznámka
Predloženia ponuky 28.01.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day