Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov – jar 2019

Od 20.03. 2019 do 17.05.2019 samospráva v rámci jarného upratovania postupne umiestni na rôznych miestach Petržalky veľkokapacitné kontajnery. Opäť žiadame obyvateľov, aby veľkorozmerný odpad pred uložením do kontajnera upravili na čo najmenšiu možnú veľkosť a šetrili tak miestom. Taktiež, aby do kontajnerov nehádzali stavebný odpad, elektrospotrebiče alebo nebezpečný odpad. Rovnako dôležité je aj to, aby neukladali veľkorozmerný odpad vedľa kontajnera. Zároveň prosíme motoristov, aby nevhodným parkovaním svojich áut nebránili bežnej manipulácii s veľkokapacitným kontajnerom.

web od 2day