Prechádzka pozdĺž trate historickej Viedenskej električky v Petržalke

Projekt „Bratislava Územný Manažment“ vás pozýva na pohraničnú prechádzku „Pozdĺž trate historickej Viedenskej električky v Petržalke“ v sobotu 11.05.2019. Prechádzka bude prebiehať so sprievodcom v dvojjazyčnom formáte: nemčina a slovenčina.
Začiatok prechádzok: 10:00 a 14:00, trvanie: každá cca. 2 hod.

Miesto stretnutia: pred železničnou stanicou Bratislava-Petržalka na Kopčianskej ulici. Možný príchod verejnou dopravou z Rakúska: Regionálny vlak z Kittsee Bahnhof – ŽST Bratislava-Petržalka 09:39 – 09:44 alebo 13:39 – 13:44.

Počet účastníkov je obmedzený. Registrovať sa je potrebné cez online formulár do 1 týždňa pred dátumom konania prechádzky: www.noeregional.at/borderwalks
Kontakt: office@projekt-baum.eu

Spojenie Viedne a Bratislavy Viedenskou električkou bolo vo svojich začiatkoch technickou atrakciou. Na našom území išlo o jednu z dôležitých dopravných stavieb a jedným z identifikačných znakov mesta. S myšlienkou na spojenie sietí metských električiek Viedne a Bratislavy elektrickou železnicou prišiel v roku 1898 viedenský inžinier Jozef Tauber.

Z bývalej trate Viedenskej električky sa na našom území zachovali tieto fragmenty: výpravná budova stanice Kopčany, depo Kopčany, zastávka „Petržalka výhybňa“ na Viedenskej ceste a traťové teleso na Kapitulských poliach v dĺžke cca 1 km (už bez koľají), ktoré je už zarastené vegetáciou.

web od 2day