Poskytovanie stravovacích služieb

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 5153/2019/RVO
Predmet Poskytovanie stravovacích služieb
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka
Predloženia ponuky 16.05.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day