Praha 5 na návšteve Petržalky

V rámci dlhoročnej spolupráce medzi petržalskou a pražskou samosprávou každoročne pozývame zástupcov Mestskej časti Praha 5 do Petržalky v snahe vzájomne sa informovať a inšpirovať.
Inak tomu nie je ani tento rok. Svojou návštevou nás poctil novozvolený starosta Mestskej časti Praha 5 Daniel Mazur, vedúca Odboru Kancelárie starostu Karolína Ciml Preislerová, vedúca Odboru sociálnej problematiky a prevencie kriminality Kira Harvánková a dvaja členovia miestnej rady a zastupiteľstva Jan Panenka a Štěpán Rattay. Všetkých zástupcov z Prahy dnes privítal starosta Petržalky Ján Hrčka v Technopole.

Návštevu z Prahy čaká dvojdňový program, ktorý dnes odštartoval prezentáciou našej mestskej časti. Všeobecné informácie o oblastiach pôsobenia prezentoval zástupca prednostu Miestneho úradu Miroslav Štefánik. Nasledovali prezentácie oddelení sociálnych vecí, životného prostredia, územného rozvoja a dopravy či projektového riadenia, v ktorých kolegyne predstavili svoje hlavné kompetencie.

Na česko-slovenskom stretnutí nechýbal ani nový prednosta Miestneho úradu Peter Šinály či vicestarostky Lýdia Ovečková a Jana Hrehorová. Obaja starostovia sa zhodli v tom, že petržalská aj pražská samospráva majú veľa spoločného, najmä čo sa týka vlastníckych vzťahov či spôsobe financovania. Diskutovalo sa aj o rozdieloch. Napríklad v Prahe neexistuje župa, jej funkciu zastáva mesto. Západných susedov ešte čaká návšteva Sadu Janka Kráľa či účasť na zajtrajšom oceňovaní Osobností Petržalky.


web od 2day