Darovali sme 12 litrov krvi

Potreba krvi je veľká jej darovanie je jedným z najpodstatnejším krokom, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Ani horúce júnové počasie neodradilo dobrovoľníkov od darovania najvzácnejšej tekutiny. Po polročnej pauze zorganizovalo oddelenie sociálnych vecí mestskej časti v spolupráci s Národnou transfúznou službou Petržalskú kvapku krvi v Dennom centre na Osuského, kde sme podarovali 12 litrov krvi.

Pre to, aby mohol jedinec darovať krv, je potrebné na mieste absolvovať tri základné kroky . V prvom sa preukáže občianskym preukazom, vyplní dotazník pre darcu krvi, plazmy a krvných buniek, ktorý zahŕňa osobné identifikačné údaje a rôzne dôležité otázky týkajúce sa zdravia, životného štýlu, rizikových faktorov a prekonaných chorôb darcu. Následne zdravotníci vykonajú test na zistenie krvnej skupiny a hladiny hemoglobínu v krvi. V treťom kroku darca absolvuje meranie krvného tlaku a zodpovie pár otázok na zistenie jeho zdravotnej spôsobilosti. Je dôležité pred odberom piť dostatočné množstvo tekutín a zjesť ľahké sacharidové jedlá.

Z celkového počtu 38 boli spôsobilí darovať krv 25 darcovia. Zvyšných 13 malo nízku hladinu hemoglobínu v krvi, príliš nízky tlak alebo nesplnili iné podmienky na darcovstvo. Sociálni pracovníci z Miestneho úradu celý čas rozdávali dobrú náladu, ktorou vítali dobrovoľníkov. Zároveň dbali na to, aby všetko prebehlo hladko a aby ani jeden darca neostal o hlade a smäde. Pre zúčastnených pripravili bohato obložené chlebíčky, čaj, sladkosti aj vodu. Na záver si každý darca odniesol ďakovný list podpísaný starostom Jánom Hrčkom a darčekové predmety s logom mestskej časti.

FOTOGALÉRIA

web od 2day