Kolegyňa si vyslúžila uznanie za celoživotnú prácu

Na dnešnom rokovaní miestnych poslancov urobil starosta Ján Hrčka pekné a úctivé gesto. Verejne poďakoval kolegyni Denise Paulenovej za celoživotnú prácu, ktorú obetovala Miestnemu úradu na oddelení organizačných vecí. Takmer 30 rokov sa venovala organizovaniu volieb a miestnych zastupiteľstiev, čím sa významne zaslúžila o fungovanie úradu.

„Ďakujeme za 29 rokov oddanej práce pre mestskú časť,“ poďakoval starosta už bývalej kolegyni, ktorá počas svojho pôsobenia zažila piatich starostov. „Nie som rodená Petržalčanka, no vyrastali tu moje deti a Petržalka mi veľmi prirástla k srdcu. Dúfam, že týmto spolu nekončíme,“ povedala Denisa Paulenová, ktorá si od poslancov aj zamestnancov úradu vyslúžila vďačný standing ovation.

web od 2day