Južné Mesto – zóna C3, Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava-Petržalka – objekty 1. etapy stavby SO-11 Komunikácie

web od 2day