Pomôžeme vám skrášliť si okolie

Máte dobrý nápad alebo inšpiráciu, ako skrášliť okolie vášho domu, blízke námestie, parčík, či iný zanedbaný priestor, vybudovať komunitnú záhradu v Petržalke, alebo vytvoriť iné aktivity pre občanov?
Nenechávajte si ich pre seba a podeľte sa o ne s nami. MČ Bratislava – Petržalka vyčlenila zo svojho rozpočtu finančné prostriedky, určené na skrášlenie okolia. Popíšte nám projekt, o ktorom si myslíte, že by stál za uskutočnenie. Maximálna výška na jednotlivý projekt je 5000,- €.

Termín uzávierky na zasielanie Vašich nápadov je 26.07.2019.Projekty predkladajte mailom na tlacove@petrzalka.sk, poštou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo osobne v podateľni v úradných hodinách.
Najzaujímavejšie projekty budú zaradené do verejného hlasovania a tie s najvyšším počtom hlasov pre Vás zrealizuje Mestská časť Bratislava – Petržalka. Projekty odporúčame vopred odkonzultovať s Ing. Evou Čevelovou, oddelenie životného prostredia, eva.cevelova@petrzalka.sk, 02/68 288 848.

web od 2day