Nahrajte videoklip k piesni Ďzungľoraj a súťažte o zaujímavé ceny

Občianske združenie Presadíme pokračuje v aktivitách a spolupráci s hudobníčkou a speváčkou Kristínou Prekopovou (www.kristinaprekopova.sk) a vydáva pôvodnú pieseň Džungľoraj. Pieseň o Petržalke z pera dlhoročnej obyvateľky Petržalky, je súčasťou kampane s cieľom podporiť tvorivosť a aktivitu detí. V rámci pripomenutia storočnice pripojenia Petržalky k ČSR (15.8.2019) majú deti šancu v súťaži vytvoriť jednoduchý videoklip, kde je cenný práve ich osobitý pohľad na miesto, v ktorom žijú.
Súčasťou kampane sú aj zaujímavé ceny a snaha o zápis do Guinessovej knihy rekordov v počte vytvorených videoklipov na tému scitlivenia k miestu a jeho potrebám, v ktorom žijeme. Súťaž sa uskutoční od 1.6. – 30.9.2019.

Podmienkou súťaže je nahrať jednoduchý videoklip na mobil, so zvukovou stopou – s piesňou Džungľoraj. Stiahnete si ju tu: https://www.sendspace.com/file/v06nnk?fbclid=IwAR07zolaBIJrM-nnO878jNFZfx0Wi7S1WH4A8DNTF3YYevtrRiqnEgMVupE Pomocnú ruku deťom môžu podať i rodičia, učitelia, zapojiť sa môžu rôzne komunity, umelecké školy, či deti so špeciálnymi potrebami, keďže každý pohľad je cenný a jedinečný. Pieseň pre tvorcov videoklipov bude spolu s inštrukciami k dispozícii hneď po zaregistrovaní sa cez e – mail dzungloraj@gmail.com.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 19.10. 2019 pri hraniciach s Rakúskom, na Kopčanoch v Petržalke, kde je situovaný vojenský cintorín s obeťami 1. svetovej vojny. (Súčasťou bude sprievodný štafetový beh pre rodičov s deťmi a čestný hosť, historik Dušan Kováč spolu s manželkou na tomto mieste zasadí strom. Týmto gestom na hraniciach chceme upozorniť na „hraničnosť“ stavu našej planéty, v súvislosti s klimatickými zmenami, snahou celej kampane je zvýšiť intenzitu občianskeho aktivizmu v oblasti humánnej ekológie.

Pre viac informácií kontaktujte predsedu OZ Presadíme Mária Bošanského: 0911 253 479.

web od 2day