Zatekanie strechy pavilónu B3 a 2 ks striešky vstupov pavilónov B1-B2 a B2-B3 na ZŠ Nobelovo nám. 6, Bratislava

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet Zatekanie strechy pavilónu B3 a 2 ks striešky vstupov pavilónov B1-B2 a B2-B3 na ZŠ Nobelovo nám. 6, Bratislava
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 29.07.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day