Motivujeme učiteľov

Momentálne rieši Bratislavský kraj nedostatok učiteľov v základných a materských školách a ani Petržalka nie je výnimkou. Chýbajú najmä učitelia na prvom stupni ZŠ, vychovávatelia v školských kluboch detí, asistenti učiteľov v ZŠ aj MŠ. Mestská časť však eviduje aj nedostatok nepedagogických zamestnancov. V rámci poskytovania dotácie na „obedy zadarmo“ predpokladáme zvýšený počet stravníkov v školách o 10 až 12%, s čím súvisí nedostatok pracovných síl v školských jedálňach. Petržalka sa snaží zabezpečiť, aby v základných ani materských školách nechýbala nevyhnutná pracovná sila a zvýšiť záujem o nástup nových zamestnancov.

Jedno riešenie vzišlo z dobrej spolupráce petržalskej samosprávy a Bratislavského samosprávneho kraja. Po spoločných rokovaniach pred dvomi rokmi uzavrela MČ a BSK dohodu a BSK prisľúbil 15 voľných ubytovacích miest v stredoškolskom internáte na Vranovskej ulici, ktoré slúžia ako prechodné ubytovanie pre začínajúcich učiteľov. Okrem toho má MČ k dispozícii 10 bytov prednostne pre učiteľov na ulici Ondreja Štefanka.

Zatraktívniť prácu v petržalských základných a materských školách chce mestská časť aj pomocou finančnej pomoci. Začiatkom roka schválila pre nových pedagogických aj nepedagogických zamestnancov náborový príspevok, ktorého výška sa odvíja od vykonávanej pracovnej pozície.

Výška náborového príspevku pre jednotlivé pracovné pozície:

– pedagogický zamestnanec, vrátane vedúceho pedagogického zamestnanca MŠ: 1000 eur
– vychovávateľka školského klubu detí ZŠ: 1000 eur
– upratovačka MŠ, upratovačka v ZŠ: 550 eur
– vedúci školskej jedálne MŠ, ZŠ: 650 eur
– hlavný kuchár/pomocný kuchár MŠ, ZŠ: 650 eur
– zamestnanec v prevádzke školskej jedálne MŠ, ZŠ – pomocná sila: 550 eur

Na náborový príspevok má nárok nový zamestnanec, ktorý nikdy nevykonával prácu v MŠ alebo v ZŠ alebo vykonával prácu v MŠ alebo ZŠ pred viac ako 3 rokmi a zároveň menej ako 5 rokmi od podania žiadosti do zamestnania.

web od 2day