Žiadosť o poskytnutie zľavy z príspevku – PRE DETI, KTORÉ NEMAJÚ TRVALÝ POBYT V PETRŽALKE!

Petržalské miestne zastupiteľstvo 26.6. rozhodlo, že za deti, ktoré nemali k 1.9.2018 (pred rokom) trvalý pobyt v Petržalke, budú ich rodičia od 1. novembra platiť za škôlku 100 eur mesačne.
Títo rodičia však môžu požiadať o zľavu 70% a starosta ju po zvážení všetkých okolností môže udeliť. POSTUP PODÁVANIA ŽIADOSTI

Ako požiadať o zľavu

Žiadosť vyplníte prostredníctvom uvedeného formulára(klikni sem). Žiadosť si môžete aj vytlačiť (v prílohe), vyplniť a poslať poštou alebo priniesť osobne do podateľne miestneho úradu v Technopole.

 

Na čo slúži tento formulár

Od 1. novembra 2019 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačný príspevok 100 € v prípade, že dieťa nemá trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka minimálne 1 rok pred nástupom do materskej školy. Prostredníctvom tohto formuláru je možné požiadať o zľavu vo výške 70%. V prípade priznania zľavy sa výška tohto príspevku zníži na 30 €.

Kto môže o zľavu požiadať

Všetky osoby, ktorým bola zverená osobná starostlivosť o dieťa a všetci zákonní zástupcovia detí navštevujúcich materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, v prípade ak ich dieťa nemá trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka alebo má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka v trvaní menej ako 1 rok pred nástupom do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

 

Dokedy môžem o zľavu požiadať

O zľavu je potrebné požiadať pre každý školský rok do 15. septembra kalendárneho roka, alebo do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prijatí dieťaťa, pre deti prijaté v priebehu školského roka.

 

Aké prílohy musím k žiadosti priložiť

K žiadosti nie je nutné prikladať žiadne prílohy.

 

Kto o zľave rozhoduje

O zľave rozhoduje starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka.

 

Ako sa dozviem, či som zľavu dostal

O poskytnutí alebo neposkytnutí zľavy Vás budeme informovať na email, ktorý uvediete v žiadosti. Viac informácií nájdete vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2019 zo dňa 25. 06. 2019.

web od 2day