Petržalka sa nevzdáva v spore o Pečnianský les

Súd zamietol žalobu štátneho podniku LESY Slovenskej republiky ešte 13. júna tohto roku. Mestská časť ako účastník konania po doručení rozhodnutia Okresného súdu Bratislava II podáva odvolanie.

Rozsudok Okresného súdu Bratislava II bol interventovi, účastníkovi konania doručený 23. augusta. Po avizovaní nespokojnosti s rozhodnutím súdu z 13.6. zo strany mestskej časti Petržalka podáva MČ v zákonnej lehote Odvolanie proti Rozsudku.

O čo ide?

V roku 2008 prišlo k nevýhodnej zámene pozemkov medzi občianskym združením Človek a strom a štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky. Združenie Človek a strom vďaka nej prišlo k 24 hektárov pozemkov pod Pečnianskym lesom. Združenie avizovalo, že jej cieľom je vybudovanie relaxačnú zónu.
Po výmene na rezorte pôdohospodárstva prišlo zrušeniu súhlasu zámeny pozemku. Prípad sa dostal až na najvyšší súd. Momentálne je prípad opäť na Okresnom súde Bratislava II, ktorý ešte v roku 2015 potvrdil platnosť zmluvy o výmene pozemkov. Najnovším účastníkom sa stala mestská časť Petržalka, ktorá sa do sporu zapojila.

Pečniansky les je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy.

web od 2day