Poznáme víťazné projekty na skrášlenie okolia

Mestská časť vyhlásila začiatkom júla výzvu a vyčlenila zo svojho rozpočtu finančné prostriedky určené na skrášlenie okolia. Do výzvy sa zapojili mnohí z vás. Projekty posudzovala Komisia životného prostredia a verejného poriadku a vybrala tie, ktoré spĺňali požadované kritériá. Projekty, ktoré si vyžadovali komplexnejšie spracovanie projektovej dokumentácie alebo tie, o ktoré mohli obyvatelia požiadať iným spôsobom, boli vyradené.

Za vybraných 9 projektov bolo možné hlasovať prostredníctvom google formulára. Celkovo hlasovalo 667 ľudí a tu sú výsledky:

  1. Komunitné kompostovanie: 48,3%
  2. Koza v háji: 20,4%
  3. Revitalizácia námestia Záporožská 2,4,6: 8,5%
  4. Mozaika Pankúchova: 6,8%
  5. Hmyzie domčeky a napájadlá pre vtáčiky: 4%
  6. Zazelenanie areálu JAMA: 3,6%
  7. Čerešňová alej: 3,4%
  8. Lúka pre opeľovače: 2,7%
  9. Voňavý svet uprostred byliniek: 2,3%

Oddelenie životného prostredia mestskej časti zrealizuje prvých 6 projektov s najvyšším počtom hlasov. Všetkým zapojeným do hlasovania ďakujeme a víťazom gratulujeme!
Popis všetkých projektov nájdete na našej webovej stránke: https://www.petrzalka.sk/2019-09-02-hlasujte-o-najlepsie-projekty-na-skraslenie-okolia/

web od 2day