Septembrová Poslanecká hodinka

Petržalčania budú mať opäť možnosť v rámci „Poslaneckej hodinky“ sa osobne stretnúť so svojimi poslancami v priestoroch  Miestneho úradu, v zasadačke na 8.poschodí v budove Technopolu na Kutlíkovej ulici – 30.9.2019 v čase od 17,00-18,00 hod.

Za volebný obvod č. 1 – ulice:
Bohrova, Bratská, Černyševského, Daliborovo nám., Dargovská, Dubnická, Einsteinova, Farského, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska, Jaroslavova, Jungmannova, Kapicova, Kapitulský dvor, Kaukazská, Kežmarské nám., Kopčianska, Krasovského, Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Macharova, Mánesovo nám., Muchovo nám., Nobelovo nám., Novobanská, Nábrežná, Očovská, Pečnianska, Pifflova, Planckova, Prokopova, Rusovská cesta, Röntgenova, Údernícka, Vavilovova, Viedenská cesta, Vilová, Vlastenecké nám., Vranovská, Wolkrova, Zadunajská cesta, Záporožská
bude Petržalčanom k dispozícií:

 

Za volebný obvod č. 2 – ulice:
Andrusovova, Belinského, Čapajevova, Fedinova, Hálova, Iľjušinova, Jiráskova, Kolmá, Markova, Nám. Jána Pavla II., Nám. Republiky, Pajštúnska, Prokofievova, Rusovská cesta č. 50-56, Ševčenkova, Švabinského, Tupolevova
bude Petržalčanom k dispozícií:
Ing.arch., Mgr.art. Elena Pätoprstá

Za volebný obvod č. 3 – ulice:
Ambroseho, Bradáčova, Dudova, Furdekova, Gessayova, Hrobákova, Kutlíkova, Lachova, Nám. Hraničiarov, Osuského, Romanova, Starohájska, Rovniankova, Bratislava – Petržalka
bude Petržalčanom k dispozícií:
Mgr. Iveta Jančoková a Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.

Za volebný obvod č. 4 – ulice:
A. Gwerkovej, Blagoevova, Bosákova, Bulíkova, Dolnozemská cesta, Haanova, Jankolova, Klokočova, Kočánkova, M.C. Sklodowskej, Lužná, Mamateyova, Medveďovej, Mlynarovičova, Májová, Pankúchova, Pobrežná, Polereckého, Pri Seči, Sosnová, Šustekova
bude Petržalčanom k dispozícií:
Miroslav Dragun

Volebný obvod č. 5 ulice:
Budatínska, Brančská, domy pri Malom Draždiaku, Holíčska, Lietavská č. 2 – 16 /párne/, Starhradská, Strečnianska, Smolenická, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska, Znievska
budú Petržalčanom k dispozícií:
Ing. Miroslav Behúl, PhD.

Za volebný obvod č. 6 – ulice:
Antolská, Beňadická, Betliarska, Béžová, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role, Jasovská, Krásnohorská, Lietavská 1-15 /nepárne/, Ľubovnianska, Šášovská, Turnianska, Vyšehradská, Vígľašská, Zuzany Chalupovej, Žehrianska, Žltá
bude Petržalčanom k dispozícií:
Ing. Lýdia Ovečková

web od 2day