Harmonogram značenia parkovacích miest od 07.10. do 11.10.

Od pondelka (07.10.) do piatka (05.10.) sa bude značiť lokalita Dvory 5,6. Pilotný parkovací systém bude platný od 1. novembra.

Harmonogram:

Pondelok:
– Planckova 1-4 (parkovisko č. 13)
– Pečnianska ulica pri policajtoch (parkovisko č. 17)
– Lenardova 16-18 (parkovisko č. 11) – iba jedna časť bližšie k Rusovskej ceste

Utorok:
– Lenardova 6 (parkovisko č. 2) iba jedna časť pozdĺž Bohrovej ulici pred budovou Orava
– Gercenova 21 – 29 (parkovisko č. 7)
– Rontgenova 2-8 (parkovisko č. 2) – iba jedna časť bližšie k Digital parku

Streda:
– medzi ulicami Lenardova, Kapicova, Pečnianska (parkovisko č. 12)
– Pečnianska pri garážovom dome (parkovisko č. 14)
– Nobelovo námestie 7-10 za domom (parkovisko č. 4)

Štvrtok:
– Rontgenova 10-14 (parkovisko č. 2)
– Lenardova 16,18 (parkovisko č. 11)
– Lenardova 2-8 (parkovisko č. 6)

Piatok:
– Bohrova 3,5 – Pečnianska 1,3 (parkovisko č. 16)
– Zadunajská cesta 7,9 (parkovisko č. 3)

V prípade, že v daných miestach parkujete, pre rýchlejší priebeh vyznačovania prosíme presuňte dočasne auto na vedľajšie parkovisko.

Viac informácií a registráciu nájdete na: www.parkovanievpetrzalke.sk

web od 2day