ZŠ Lachova oslávila 40. výročie vzniku

Vedeli ste, že Základná škola Lachova má meteorologickú stanicu, knižnicu s bohatým knižným fondom či školskú záhradku? Takéto a iné informácie dnes zazneli z úst žiakov pri prezentácii základnej školy na Lachovej ulici pri príležitosti osláv 40. výročia svojho založenia.

„Keď človek dosiahne vek 40 rokov, nie je už mladý, ale nie je ešte starý. Je vybavený vedomosťami, skúsenosťami, odvahou, vie, ako má riešiť problémy, vie, kde urobil chyby a že ich už nesmie opakovať. To isté platí aj pre našu školu. Nie je síce mladá vekom, ale duchom. Podlieha novým trendom, dynamike spoločnosti, pasuje sa s problémami aj neúspechmi, ale snaží sa ich riešiť a prekonávať,“ povedal v príhovore riaditeľ ZŠ Lachova Martin Capek.

Žiaci si spolu s učiteľmi pripravili pre hostí zaujímavý kultúrny program. Zazneli ľudové aj vianočné piesne, žiaci predviedli scénické tance aj hru na zobcové flauty. Svoj pohybový talent ukázala gymnastka Katarína Balleková a na záver vystúpil bývalý žiak školy, v súčasnosti hudobník, spevák a dirigent Michal Stahl.

Pozvanie na slávnostné podujatie prijal starosta Petržalky Ján Hrčka, vicestarostka Lýdia Ovečková, zástupcovia oddelenia školstva mestskej časti aj miestne poslankyne Iveta Jančoková, Natália Podhorná a poslanec Ľuboš Kačírek.

web od 2day